Fotograf

Tine Poppe

Utstiller 2023

Tine Poppe Portrett

Tine Poppe født. 1957 er en kunstnerfotograf som bor og arbeider i Oslo, Norge. Hennes praksis fokuserer på å bringe oppmerksomhet til sosiale, politiske, eksistensielle og miljømessige spørsmål gjennom kunst eller dokumentarfotografi. På den måten har arbeidet hennes blitt publisert og stilt ut i fremtredende publikasjoner, fotomagasiner og utstillinger rundt om i verden.

Arbeidene hennes er kjøpt inn av både statlige og bedrifters kunstsamlinger i Norge og i utlandet. Poppes arbeid har blitt tildelt internasjonale priser av Sony World Photography Awards, IPA International Photography Awards, PX3 Prix de la Photographie Paris, LensCulture Emerging Talents Awards, LensCulture Street Photography Awards og andre.

Arbeidet hennes er inkludert i boken «The best of LensCulture Vol. 1 og vol. 2". I 2019 ble hun tildelt den prestisjetunge norske prisen Fotografiprisen. Bildet er hentet fra serien Botanical Perceptions som ser verden fra en maurs perspektiv.

Tine Poppe er representert ved den kjente bildeportalen INSTITUTT Artist

Tine Poppe Born 1957 is an artist photographer living and working in Oslo, Norway. Her practice focuses on bringing attention to social, political, existential and environmental issues through art or documentary photography. In doing so, her work has been published and exhibited in prominent publications, photography magazines and exhibitions around world.

Her works have been purchased by both governmental and corporate art collections in Norway and abroad. Poppe's work has been internationally awarded by Sony World Photography Awards, IPA International Photography Awards, PX3 Prix de la Photographie Paris, LensCulture Emerging Talents Awards, LensCulture Street Photography Awards and others.

Her work is included in the book “The best of LensCulture Vol. 1 and Vol. 2”. She was in 2019 awarded the prestigious Norwegian award Fotografiprisen. The image is taken from the series Botanical Perceptions, which sees the world from an ant's perspective.

Tine Poppe is represented by INSTITUTE Artist