Fotograf

Heidi W Goksøyr

f. 1966

 

Utstiller 2017

Heidi W Goksøyr Portrett

Heidi var ferdig utdannet møbelsnekker i 1989. Etter noen år i NRK`s designavdeling, sluttet hun og gjorde sin interesse for fotografi om til sitt yrke, og hospiterte ved Fotografisk Fakultet ved Universitetet i Praha i 1994.

Etter sin debut på Statens Høstutstilling i 1993 har Heidi Wexelsen Goksøyr gjort seg bemerket med sitt svært genuine og særegne visuelle språk. Torild Gjesvik skriver dette om henne: ”Sett under ett, er det påfallende mange av Heidi Wexelsen Goksøyrs prosjekter som forholder seg til de tre grunnelementene vann, luft eller jord. Bildene hennes handler langt fra bare om dette, men disse elementene danner en form for grunntoner i en rekke av arbeidene hennes.

Mest iøynefallende er Goksøyrs fascinasjon for vann” … ”Et underliggjørende blikk på det velkjente er karakteristisk for mange av Goksøyrs arbeider, og dette knytter henne til en surrealistisk billedtradisjon. Samtidig er arbeidene hennes preget av en sterk sans for de formale virkemidlene og for motivenes sanselige kvaliteter.”

Goksøyr har befestet sin plass i norsk samtidskunst med flere separatutstillinger, offentlige innkjøp og større utsmykkinger. Hun er representert i et økende antall samlinger, og har mottatt en rekke stipende for sine arbeider.

Heidi W Goksøyr utstilling Heidi W Goksøyr utstilling Heidi W Goksøyr utstilling