Fotograf

Anders Carlsson

Utstiller 2023

Anders Carlsson Portrett

Anders Carlsson har sin utdannelse innen fotografi som student hos Christer Strømholm stiftelse, Stockholms Universitet på slutten av 60 tallet. Han har etter sin utdannelse jobbet som reklamefotograf i Stockholm i 40 år. I løpet av disse årene utviklet Anders et personlig blikk til komposisjon av miljø og motiver med presise analogiske fotografier.

Siden 90 tallet har han pendlet mellom Skrova og Stockholm. Han startet Galleri Skrova i 2004 som han fortsatt er medeier i.

Anders har øye for detaljer i det som er rundt han. Han har en særegen evne til å se de små detaljer som andre kanskje ikke legger merke til. Anders sine unike og fortrolige tilnærminger, enten det er i form av en stol eller den overveldende naturen er kjennbar i hans fotografiske tolkning.

Første gang Anders kom til Skrova var i 1981. Her ble han fasinert av den storslåtte naturen i Lofoten, og det er han fortsatt opptatt av.

Bildene som er representert i SOPS utstilling 2023 viser Anders sitt unike blikk for de skiftende værendringene som ofte skjer i nord.

Anders har hatt en rekke utstillinger og utsmykningsoppdrag i inn og utland.

Anders Carlsson received his degree in Photography with the Christer Strømholm foundation at Stockholm University in the late sixties. Following his education, he spent forty years working as a commercial photographer in Stockholm. During these years he developed his own personal technique and composition of environment and motifs in his accurate analog photographs.
Carlsson has since the nineties spent his time commuting between Skrova and Stockholm. In 2004 he started Galleri Skrova, where he is still remains one of the owners.
Anders has a great eye for the details of the world around him. He has a unique knack to see the small details that others do not tend to notice. Anders’ unique artistic approach, be it in the shape of a chair or the compelling nature, is distinctive in his photographic interpretation.
The first time Anders came to Skrova was in 1981, where he first became enchanted by Lofoten’s beautiful nature.
The pictures displayed in SOPS’ 2023 exhibition shows Anders’ unique perspective of the silent and constant weather changes of the North.
Anders has previously had several exhibitions and embellishments both locally and internationally.